Kontakt
Celina i Piotr Olko
Chałupki, ul. Wiklinowa 1
37-420 Rudnik nad Sanem

Wjazd do firmy bezpośrednio z drogi krajowej nr 77.

tel.: 15 876 11 76
fax: 15 876 22 54

kom.: 601 802 573
kom.: 661 116 404

e-mail:

Poznaj naszą pasję i pokochaj polska wiklinę.


Zawartość serwisu internetowego jest własnością firmy "Wyroby z Wikliny Celina i Piotr Olko" z siedzibą w Chałupkach, ul. Wiklinowa 1, 37-420 Rudnik nad Sanem.
Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów serwisu graficznych i tekstowych są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

Polityka Prywatności © 2023 Wyroby z Wikliny Celina i Piotr Olko